به استناد مصوبه کمیته آزمون دانشکده مورخ 96/06/21 در خصوص معرفی نیرو، درصورت مغایرت داشتن

 

اطلاعات ثبت شده در سامانه با مدارک موجود، فردکارجوی به مدت یک سال از معرفی در سامانه کارآفرینی محروم میگردد.

Template Design:Dima Group