کارجوی محترم، لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد، کلیه موارد را فقط از طریق ایمیل به آدرس  karafarin@sirums.ac.ir در میان بگذارید .

دانشکده علوم پزشکی سیرجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار به صورت نيروهاي شركتي در واحدهای تحت پوشش اين دانشکده را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایستی فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و ارسال نمایند.

عدم نیاز به نیرو در دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 سه شنبه 25 مهر 1402

کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار ( بجز خدمات آقا ) از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خو

عدم نیاز به نیرو در دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 سه شنبه 25 مهر 1402

کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید  این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیرو میپ

عدم نیاز به نیرو در دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 سه شنبه 25 مهر 1402

توجه به اطلاع کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید  این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیر

Template Design:Dima Group