کارجوی محترم، لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد، کلیه موارد را فقط از طریق ایمیل به آدرس  karafarin@sirums.ac.ir در میان بگذارید .

دانشکده علوم پزشکی سیرجان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضياني كه داوطلب انجام كار به صورت نيروهاي شركتي در واحدهای تحت پوشش اين دانشکده را دارند به طریق اینترنتی ثبت نام می کند، متقاضیان می بایستی فرم مربوطه را در همین سایت به دقت تکمیل و ارسال نمایند.

اطلاعیه مهم بکار گیری نیروی خدمات مرد

 شنبه 04 تیر 1401

دانشکده علوم پزشکی سیرجان جهت بکارگیری نیروی خدمات نیاز به نیرو دارد  این دانشکده از بین نیروهای مرد با مصاحبه نیرو میپذیرد  تذکر مه

اطلاعیه پذیرش نیروی خدمات مرد

 دوشنبه 30 خرداد 1401

این دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل نیروی خدمات مرد خود از بین متقاضیان دارای دیپلم بصورت شرکتی و با انجام مصاحبه نیرو بگ

اطلاعیه پذیرش نیروی اورژانس 115

 دوشنبه 26 ارديبهشت 1401

دانشکده علوم پزشکی در نظر دارد از بین رشته های فوریتهای پزشکی ، پرستاری ، بیهوشی و اتاق عمل 

Template Design:Dima Group