کارجویان محترم میرساند جهت تقاضای کار از ثبت نام یا مراجعه حضوری به این دانشکده خودداری فرمایید 

این دانشکده فقط از طریق آزمونهای استخدامی نیرو میپذیرد .

Template Design:Dima Group