این دانشکده در نظر دارد جهت تکمیل نیروی خدمات مرد خود از بین متقاضیان دارای دیپلم بصورت شرکتی و با انجام

مصاحبه نیرو بگیرد متقاضیان میتوانند پس از ثبت نام در سایت کارآفرینی دانشکده علوم پزشکی با در دست داشتن

مدارک خود به دفتر کارافرینی دانشکده مراجعه نمایند ( شرط سنی ۱۸-۳۴سال )

Template Design:Dima Group