دانشکده علوم پزشکی در نظر دارد از بین رشته های فوریتهای پزشکی ، پرستاری ، بیهوشی و اتاق عمل  جهت کار بصورت شرکتی در اورزانس 115 نیرو بگیرد .متقاضیان 

میتوانند پس از ثبت نام در سایت کارآفرینی این دانشکده به همراه اصل و کپی مدارک تا تاریخ 1401/03/07 به دفتر کارآفرینی مراجعه نمایند 

Template Design:Dima Group