به اطلاع کارجویان محترم میرساند :امکان مشاهده امتیازات قبل از تایید دفتر کارافرینی

 

نمیباشد ، لذا پس از ثبت نام به همراه اصل و کپی مدارک به دفتر کارآفرینی دانشکده

 

مراجعه نمایید .

Template Design:Dima Group